З Д О Р О В Я Ч О К
Здоровым быть здорово
Четверг, 30.03.2023, 17:53
Добро пожаловать Гость | RSS
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА МАССЫ ТЕЛА   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   COOL GAMES (відео)   ОЛИМПИАДА 2019-2020   КАЛЕНДАРЬ СПАРТАКИАДЫ  
МЕНЮ САЙТУ
КАТЕГОРІЇ РОЗДІЛУ
Плани засідань МО [24]
Виступи на МО [16]
Підсумки роботи [6]
Протоколи засідань МО [4]
Науково-методична робота [3]
ОСТАННІ ДОДАНІ ФОТО

НАШЕ ОПИТУВАННЯ
Що шкодить здоров'ю дітей:
Всего ответов: 219
СТАТИСТИКА

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Flag Counter
Головна » Статті » Робота ММО » Виступи на МО

Формування стійкого інтересу до фізичної культури шляхом індивідуального фізичного і спортивного виховання

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. В сучасних умовах необхідно забезпечувати прискорений, інноваційний розвиток освіти, а також створювати умови для розвитку самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. Відомо, що жодна з наукових природничих не має такого широкого спектру впливу на людину, як фізичне виховання, що спроможне водночас формувати не тільки біологічну структуру особи, а і її психологічну і моральну цінність. Вплив фізичної культури на формування особистості багатогранний і багатофункціональний. Завдяки  фізичному вихованню підвищується працездатність, поширюється діапазон рухових умінь та навичок,  підвищується  розумова активність, регулюється психоемоційний стан, раціоналізується  організація праці, зберігається здоров'я та, нарешті,  формується здоровий спосіб життя.

Фізичне виховання у навчальних закладах різних типів і рівнів є невід’ємною частиною освіти та оптимізації поточного фізичного, функціонального і фізичного стану особистості, її підготовки до подальшого життя. Аналіз реального стану справ у фізичному вихованні учнів дає підстави вважати, що його ефективність далека від бажаної. Понад 70% учнів практично не займаються фізичними вправами під час дозвілля.

Думається, що настав час усвідомлення такого поняття, як фізична культура особистості і розробки технологій реального втілення її в життя. Саме справжня краса тіла, фізична досконалість, фізичне і психічне здоров’я мають стати метою і мотивацією до активних занять фізичними вправами.

 Фізичне виховання являє собою соціально педагогічний процес, спрямований на досягнення фізичного вдосконалення. Головним компонентом фізичного виховання є оздоровчий, при реалізації котрого оптимізується форми і функції організму людини, та розвивальний, що сприяє підвищенню рівня фізичних (рухових) здібностей та якостей. Нині на базі нашої школи проводиться робота у напрямі створення умов учням для регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення. Це такі види діяльностей:

1. спортивні ігри (волейбол, футбол, баскетбол, теніс);

2. вправи естетичного характеру які приносять користь учасникам («Веселі старти», «Дні здоров’я»);

3. вправи професійно-прикладного характеру;

Ми стараємось організувати процес навчання для формування рухових умінь та навичок, які сприяють опанування професією і розвитку професійно-волевих здібностей.
Основною формою навчання і виховання у школі є  урок. Мої уроки спрямованні на визнання індивідуальності учня, співпрацю,  що відповідає вимогам особистісно-орієнтовного підходу,   створення "ситуацій успіху„. Для реалізації цих принципів запроваджуються різні форми та методи організації учнів на уроці.

Сучасний урок фізичної культури може мати такі складові:

•    Колове тренування;

•    Рухливі ігри;

•    Групова навчальна діяльність;

•    Робота в малих групах;

•    Робота в парах;

•    Метод аутогенного тренування;

•    Забезпечення міжпредметних зв’язків як засобу компетентісного підходу до фізичного виховання;

•    Створення "ситуацій  успіху";

•    Оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення;

•    Узагальнення  і систематизація матеріалів про досягнення  учнів, власного прикладу з метою формування позитивного ставлення до фізичної культури і спорту.

Висока якість підготовки і проведення уроку досягається шляхом упровадження  інтерактивних технологій навчання, налагодження тісного комунікативного зв’язку викладача з учнями, що поєднує спілкування і навчання, природно дає учневі необхідні знання, формує  компетентність, робить виховання непомітним.

Результатом творчої співпраці є зміна психологічного настрою учня,  його ставлення до уроків фізичної культури, підвищення самооцінки, поліпшення успішності з інших предметів.  Головна мета роботи викладача — створити оптимальні умови для розвитку рухової активності кожної особистості, забезпечити умови для самостійного свідомого вибору учнем шляхів самовдосконалення. Враховуючи здібності, інтереси, ціннісні орієнтації і суб'єктивний досвід, надає можливість кожному учневі реалізувати себе хоча б в одному із видів спорту. Всі мої заняття — чітко продумані й організовані. Зміст уроків збагачую за допомогою різноманітних інноваційних методів і прийомів (використання нетрадиційного обладнання, проведення інтегрованих уроків).

Ставлячи на уроці завдання щодо оволодіння учнями певним колом знань, умінь і навичок за допомогою комплексу різноманітних фізичних вправ, суворо дозую фізичне   навантаження, одночасно продумуючи й вирішення завдань оздоровчого та виховного впливу. На кожен урок ставиться не менш як 2—3 основних завдання, у тому числі не більше двох з вивчення нового матеріалу. Вирішення більшості завдань планує і здійснює з урахуванням періодичного повторення вивченого матеріалу.

З метою досягнення високої моторної щільності занять  постійно застосовую на уроках метод колового тренування, раціонально використовую час, відведений на кожну частину уроку. Велику увагу приділяю здійсненню диференційованого підходу до учнів, вміло і тактовно виправляю допущені учнями помилки. Активно впроваджую в навчальний процес ефективні методи підвищення емоційності, включаю ігрові та змагальні елементи. Поступове ускладнення завдань,  викликає у учнів бажання долати труднощі, мотивує на досягнення успіхів у складних завданнях.

Окрім того, враховую на заняттях і характер відносин Викладач – учень, які сприяли б ефективності співпраці.  Підвищенню мотивації до занять фізичними вправами на уроках фізичного виховання можуть сприяти нові, нетрадиційні засоби і методи.

Підвищенню навантаження та інтенсивності занять сприяє потоковий метод виконання вправ.

Вправи спрямовані на вирішення таких завдань: зміцнення здоров'я  підвищення функціональних та адаптаційних можливостей організму, розумової та фізичної працездатності; гармонійний розвиток усіх ланок опорно-рухового апарату; формування правильної постави; виховання інтересу і потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

Для вирішення поставлених завдань у програмі використовую різні фізичні вправи, послідовність яких відповідає загальноприйнятій тричастотній структурі. При цьому вправи, використовувані у підготовчій і завершальній частинах, можна міняти через 2—3 заняття.

Комплекси вправ, які використовуються в основній частині, доцільно виконувати впродовж 15—16 занять, поступово ускладнюючи їх і збільшуючи навантаження.

Після розучування вправ протягом 2—3 занять вони виконуються потоковим способом. Застосування серійно-потокового способу виконання вправ дозволяє збільшити навантаження і щільність занять. Слід ураховувати, що фізичні навантаження, які не викликають напруження фізіологічних функцій, не дають достатнього ефекту. Ефект занять забезпечується  при ЧСС 140—160 уд./хв.

У наш час з’являється все більше різноманітних напрямів у оздоровчій фізичній культурі, нових технологій, головна мета яких  –  зміцнення здоров’я, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенціалу України.

Методична структура знань за програмою, яка ґрунтується на фізичній культурі:

-    показ комплексу, вивчення, запам’ятовування послідовності комплексу;

-    позачергове вирішення ряду рухових завдань, перевірка домашнього завдання;

-    аналіз занять і висновки;

-    орієнтована оцінка реалізації цілей.

Алгоритм вимог

1.    Перегляд, ознайомлення.

2.    Гра, повторення, імітація.

3.    Повторення на елементах, ланцюгах, повністю.

4.    Повторення із супроводом.

5.    Повторення без супроводу, без підтримки.

6.    Повторення без зорового контролю.

7.    Повторення у повільному темпі.

8.    Повторення у швидкому темпі.

9.    Вивчення напам’ять.

Кожний комплекс включає в себе послідовність із 16 елементів. Швидкість виконання комплексу коригується викладачем. Крім того використовується перехід від простого до складного. до складного та систематичне повторення пройденого матеріалу. При повторені необхідно контролювати дихання. Можна вносити зміни, пов’язанні з темпом виконання.

Висновок:

1.    Позитивно впливають на нервово-психічну діяльність.

2.    Учні стають більш врівноваженими, спокійними, веселими і бадьорими. Підвищується загальний тонус;

3.    Нормалізують кровообіг і обмін речовин, збільшують об’єм дихання;

4.    Закріплюють рухові навички ( покращується тонус);

5.    Ті хто займаються, стають більш дисциплінованими, організованими, витриманими.

Категорія: Виступи на МО | Додав: uchitel (10.01.2009)
Переглядів: 3736 | Рейтинг: 5.0/1
НАШІ ПЕРЕМОГИ
Ресурс для вчителів фізкультури

ПОШУК
УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА
ПОМОЩЬ В РАБОТЕ

Дополнительные материалы
Друзі сайту
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Адміністратор сайту:
     вчитель ЗОШ 22 Голуб О.В.
    Яндекс.Метрика Copyright MyCorp © 2023